Můj příběh

Kdo je Eliška Maixnerová?

Jsem trenérka, žena a člověk, který miluje svůj život. 

Jsem vděčná za všechny zážitky, které mi život přinesl. Díky badmintonu jsem mohla navštívit mnoho zemí, kde bylo Mistrovství světa, Evropy nebo jiný turnaj. Získala jsem i několik medailí a titulů z domácího šampionátu. 

V posledních letech jsem dodělala doktorát z fyzioterapie, začala učit na vysoké škole, vedu školení pro trenéry a brzy budu i autorka knihy Dopisy mladému sportovci.

Cesta nebývá vydlážděná

Je pro mě vzácným darem to, že mě život vedl takovými zákrutami, jakými mě vedl. 

Díky tomu teď vím, kdo jsem, vím, kam patřím, co je můj úkol, jak mám pracovat, jak mám odpočívat, jak si držet hranice, jak komunikovat, jak pracovat s mladými, aby se mohli zdravě vyvíjet a já jim neubližovala, ale naopak jim dala prostor rozvinout jejich dary a talenty. 

Cesta ale není zdaleka u konce. Stále jsem na cestě v tomto poznání. Myslím si, že je třeba stále přehodnocovat, zda jsou mé postoje správné, abych nesešla z cesty.

Dřív jsem bojovala s tím, že jsem chtěla všechny zachránit a každému pomoci. Jediným výsledkem bylo to, že jsem já byla vyřízená a zničená. 

Pomáhala jsem od rána do večera, každému splnila, co jsem mu viděla na očích, ale sama jsem si pomoc nenechala. Myslela jsem si, že přece vše musím sama zvládnout. Pak jsem se cítila bez energie a radosti ze života.  

Naštěstí jsem včas dostala stopku a mohla svůj život změnit.

 

Je to boj, který může inspirovat

Začala jsem tvořit nové návyky, učit se, jak lépe komunikovat s druhými, jak pracovat s emocemi. Začala jsem více sledovat sama sebe a co si myslím anebo jak reaguji na určité situace. K tomu mi pomohlo i to, že jsem začala dělat kurz mentálního koučinku. 

Jako zásadní pomoc vnímám to, že mi kurz ukázal, jak si nastavit hranice a nechat zodpovědnost na druhém člověku. Začala jsem číst nejrůznější literaturu o koučování, o tom, jak být lídr a vést lidi, o tom, jak komunikovat, abych neubližovala druhým.

Účastnila se mnoha seminářů a webinářů na témata jako jsou emoce a jak s nimi pracovat, kritické myšlení, jak a proč si vážit sebe sama. Začala jsem mít sny, které jsem chtěla naplnit, učila jsem se překonávat sama sebe a vycházet opakovaně ze zóny komfortu. 

Současně se stále snažím nezapomínat na to, že je to proces. Vše nepůjde hned, ale že se chci trpělivě kousek po kousku posouvat dále. Všechny tyto vědomosti se snažím aplikovat v každodenním životě a věřím, že se díky nim mění svět kolem mě k lepšímu. Leží mi na srdci, aby lidé kolem mě byli spokojení, radostní a nebáli se snít a jít za svými sny. Proto jsem se rozhodla dělit se o to, co jsem zažila já a třeba to někoho inspiruje natolik, že změní něco ve svém životě. Byť by to byla jen drobnost. I za tu drobnost to stojí!