Individuální hodina mentálního koučinku pro sportovce

1100 

Kategorie:

Setkání pro mladé sportovce, kteří se potýkají s otázkami vlastní hodnoty, hledání motivace ke sportování nebo mají problémy v nezdravém porovnávání se s ostatními sportovci či by se jim hodila lepší komunikace a plánování svého sportovního týdne.

Setkáním si můžete otevřít další možnosti, jiné úhly pohledu na řešení aktuální situace ve sportu a tréninku. Jak pracovat pod tlakem, jak se vyrovnat s ambicemi a očekáváním druhých, ať už trenérů nebo rodičů, jak čelit tlaku, který je na závodech a turnajích cítit téměř všude.

Pokud máte tyto nebo i jiné otázky, nebojte se ozvat a věřím, že najdeme společnou cestu.

Délka setkání je 50 minut.